VVSbloggen.no

6 tegn på at du har fryste rør

1. Rare eller ubehagelige lukter fra avløp og vannlås.

Et typisk tegn til at du har fryste rør er at det kommer utsig fra avløp. Denne lukten kan kjennetegnes som direkte ubehagelig, og kan påføre deg en gresselig følelse. Denne ubehagelige lukten kan kategoriseres som typisk utedo-lukt.

Legg merke til at ubehagelig lukter fra vannlås og avløp kan være et tegn på andre ting enn bare fryste rør. Dette kan også være et tegn på at det er lenge siden vannlås har blitt tømt for fett og hårrester. Fett og hårrester som har blitt liggende over lang tid kan bli råttent og bli en direkte ubehagelig plage.

2. Fryste rør resulterer i lavt trykk fra røret.

Hvis vanntrykket ikke er som det en gang var, så er det en sjanse for du har et delvis fryst rør. Dette vil forhindre vann til å slippe igjennom, og tvinge vannet gjennom en flaskehals.

En flaskehals kan være irriterende, og føre til at det blir lite vann når du dusjer. Hvis vanntrykket har forverret seg, så kan det være lurt å oppsøke rørlegger uansett årsak. 

3. Frost på utsiden av rør.

Hvis du ser frostdannelse på utsiden av rørene, så kan du banne på at røret er, eller er på vei til å bli fryst. Hvis du ser typiske tegn til fryste rør i kjeller, eller utendørs, så er dette et tegn på at røret bør isoleres. Dette kan mange mange dyktige håndverkere lett fikse.

4. Fryste rør resulterer i lav vanntemperatur.

Hvis du har fryst rør, så vil dette lett kunne bringe ned temperaturen på varmtvannet som skal renne igjennom røret. Det er også verdt å notere seg at is øker volumet i røret, som gjør at røret lett kan sprekke.

Frosne vannrør kan ha katastrofale følger for dine eiendeler og eiendom. I verste fall så kan det frosne røret sprekke, når mildere vær igjen tiner røret så kan det resultere i store vannskader.

5. Rare lyder.

Hører du rare lyder fra vannklosset når du trekker ned? Eller fra kranen når du skrur den på. Dette er et typisk tegn på at du har et fryst rør. Dette blir ofte forårsaket av at avløpsrøret har isdannelse på innsiden. Dette resulterer i at luft har problemer med å bevege seg gjennom rørene.

6. Svulmende rør.

Som vi nevnte kort over, så øker is volumet. Dette vil resultere i at fryste rør svulmer, og ser større ut en de er opprinnelig. Dette er av de mest alarmerende faretegnene. Hvis du ser tendenser til svulmende rør så må du umiddelbart ta kontakt med rørlegger, uavhengig om det er vinter eller ikke. Et rør som har ekspandert i tykkelse kan i verste fall eksplodere.

Hvordan tine fryste rør?

Når vannet fryser til is, og vannrørene fryser igjen, så er det lurt å tilkalle en profesjonell rørlegger som kan varme opp rørene. 

Enkel tining av fryste rør kan også gjøres av huseier og privatpersoner. En god metode for å tine fryste rør er å sørge for at det er tilstrekkelig med fyring og varme i rom der det går vannrør. Det er spesielt viktig å sørge for at kjeller er varm om vinteren hvis det er vannrør der. Kjellere er spesielt utsatt rundt vinterstider, da det er nærme grunnsteinen og har ofte lite isolering.

Hvis du vet at du har et fryst rør i veggen så kan du stille en radiator i nærheten av veggen. Men vær varsom, påse av ingenting tar fyr som følge av radiatoren, hold den under oppsyn!

Ofte så holder det å skru opp varmen et par hakk i huset for å unngå fryste rør om vinteren.

Steng hovedkranen!

Det er svært skadelindrende å skru av hovedkranen. Dette vil synke trykket i rørene, og forminske sjansen for at fryste rør slår sprekker.

Når du trenger proff-hjelp

Hvis du har prøvd rådene over uten hell, så er det på tide å kalle på fagfolk. Rørleggere har mange gode metoder til å tine fryste rør. Dette gjør de blant annet ved å pumpe inn varm damp inn i rørene.

Se flere innlegg