VVSbloggen.no

Hvordan velge en VVS installasjon med høy ytelse

Bærekraft er høyt prioritert. Men det å velge en VVS installasjon betyr å møte behovene som oppstår nå og godt inn i fremtiden. 

Å velge en VVS installasjon for et bygg kan enten være en enkel eller komplisert prosess. Det baseres først og fremst på hensikten eller funksjonen av stilt av bygget og retningslinjene for prosjektet. Prosjektene kan være lette “applikasjoner” som f.eks. et forsendelseslager med et lavt kapitalkrav eller reduserte bekymringer angående vedlikehold. 

Prosjektene kan også være komplekse applikasjoner som sykehus eller laboratorier som har mange spesielle krav. Disse trenger nødvendig termisk komfort, og sterk pålitelighet. I de fleste situasjoner kan det foreligge en preferert VVS installasjon basert på hva slags prosjekt det er snakk om. Det er mulig at disse kanskje ikke er en helt optimal løsning for det spesifikke prosjektet. Den optimale løsningen er en høyt-ytende VVS installasjon.

Bilde av rør langs en vegg, VVS system, VVS installasjon, piper, rør
En VVS-installasjon

Maksimering av bærekraft

Når bygningseiere hører ordene “høyt-ytende VVS system”, er det mulig at man automatisk fokuserer på energieffektivitet og bærekraft. Mens en høyt-ytende VVS installasjon vil maksimere bærekraft. En høyt-ytende installasjon er et system som er optimalt designet. Ikke bare for behovene i startfasen, men forblir en strategisk løsning gjennom kontinuert operasjon og vedlikehold. 

Bygningens design som arbeidsplass spiller en viktig rolle i å hjelpe organisasjoner med å oppnå sitt oppdrag. Bygningseiere kan tjene på en innfallsvinkel ut i fra et høyt-ytende design perspektiv. Dette perspektivet kan effektivt evaluere og kommunisere trade-off’ene assosiert med strategiene og teknologiene for å nå en optimal løsning. 

Kraften av samarbeid

Design som virkelig fullbyrdes for bygningseier oppstår fra et samarbeidende og en integrert tilnærming. De må utnytte kunnskap og erfaring fra alle involvert i prosjektet. Dette inkluderer, bygningseier, ansatte i anlegget, slutt-brukere, samt designere og utbyggere. Høyt-ytende design setter liv i samarbeid og integrasjon gjennom hele teamet for å utføre et prosjekt som er miljøbevisst. Samt en atmosfære som fokuserer på trivsel, komfort og produktive ansatte, men også tilpasset eierens finansielle og operasjonelle behov. 

Se flere innlegg