Ny veileder til TEK publisert i går. Fagsjef: «Skuffet over kravet til fleksibilitet.»

Mot slutten av 2015 fikk vi de nye energireglene i teknisk forskrift. I går publiserte DiBK veilederen. Se den her.

Vannbåren og luftbåren varme tilfredsstiller tydeligvis kravene til energifleksibilitet. Kravet gjelder i bygg over 1000 m2 oppvarmet BRA.
DiBK har etter beste evne tatt hensyn til arealkrav på teknisk rom og temperatur på mediet. Slik at plassen til for eksempel en varmepumpe ikke skal bli begrensende, noe jeg synes er positivt.

Videre presiseres det at systemer må dekke minimum 50 % av normert netto varmebehov beregnet etter NS3031, gammel versjon (2014).
Hva er fleksibilitet? Er det bruk av strøm til oppvarming eller er det et anlegg som kan ta imot flere kilder. Personlig mener jeg det må være et anlegg som kan varmes opp med forskjellige energikilder, nødvendigvis ikke samtidig. Vi som ser nytten av fleksibilitet rundt oppvarming er glad for at bygg over 1000 m2 fikk et krav om fleksibilitet, men at det ble satt så lavt som 50% er skuffende. Blir det da fleksibelt eller blir det en strømdominans?

I langt over halvparten av byggene som bygges over 1000 m2 er det utbygger som tar de fleste avgjørelsene. De bygger selvfølgelig for å tjene mest mulig penger, det er selvfølgelig helt greit. Men er det de valgene utbygger tar som er de beste over byggets levetid, neppe. Jeg håper at jeg tar feil, men det er litt naivt å tro noe annet.

shutterstock_202093687

Et tenkt eksempel:
Et leilighetsbygg på 1300 m2, bygget etter nye forskrifter vil ha en typisk fordeling 50/50 tappevann og romoppvarming. Da tror jeg det vil bli valgt panelovner til romoppvarming og varmekabel på badet. Historien viser at utbygger ofte velger billigste løsning.

Den resterende tappevannsdelen må da velges fleksibel for å ivareta kravet i forskriften. Ofte velges en sentralt løsning for tappevann for å få den fleksibel. Men hva er en fleksibel løsning for tappevann? Det kan være en vanlig elektrisk oppvarmet varmtvannsbereder, som senere kan kobles på en annen høytemperert løsning.

Hva blir resultatet av dette? Oppvarming med panelovner og tappevannet varmet opp med strøm. Altså 100% bruk av strøm i boligbygg. Er det dette som var meningen?

Hva skje den dagen samfunnet ønsker mer strøm til alt annet enn oppvarming, da tipper jeg strømmen vil bli dyrere. Hva da med alle de som ikke kan endre fyringsalternativer?

Knut Olav Knut Olav Knudsen, Fagsjef i VVS-Foreningen

Legg inn en kommentar